image
Billedet på sidehoved

Hedehusene Skole

Valgfag i indskolingen

REFORM 1:

Valgfag i indskolingen er skoleskak, mediepatrulje, drama, naturhold, office-pakken og sundhed.

Faglighed - Udvikling - Trivsel

SFO