image
Billedet på sidehoved

Hedehusene Skole

FASTELAVN

FAGUGE 3

Denne faguge har for udskolingens side været i projektopgavens tegn. Hver elevgruppe eller elev har sat sit særlige præg på hovedemnet. For 9. årgangs vedkommende, et det jo en mere alvorlig sag at aflevere projektet til fremlæggelse med efterfølgende bedømmelse. Det er jo mange års skolegang der ligger i projektopgaven.

Mellemtrinet har haft sprog som fag. Afslutningsvis er ugens arbejde udstillet i festsalen. Her har man kunnet gå rundt til forskellige lande og lære om bl.a. kultur og fakta om landet, krydret med diverse quiz.

Indskolingen har haft science som fag. Trafiktælling og meget mere har optaget eleverne.

 

 

Faglighed - Udvikling - Trivsel

SFO